Colofon

Op deze colofon pagina vindt u belangrijke informatie die betrekking heeft op de informatie en werking van de website johnbreiderhellum.com.

Eigendom

John Breider Mechanisatie
Hoofdweg 137
9727 KB  GRONINGEN

Tel: +31 (0)598 43 20 07
Fax: +31 (0)598 43 24 05
E-mail: info@johnbreiderhellum.com

KvK nr. 02072103

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en aanbiedingen zijn onze John Breider Mechanisatie algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden op:…

Disclaimer

John Breider Mechanisatie verleent u toegang tot johnbreiderhellum.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere informatie die door John Breider Mechanisatie en derden zijn aangeleverd. John Breider Mechanisatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

De informatie op johnbreiderhellum.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide ‘Offerte’ van John Breider Mechanisatie.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op johnbreiderhellum.com wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van John Breider Mechanisatie.

In het bijzonder is alle informatie op johnbreiderhellum.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij John Breider Mechanisatie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van John Breider Mechanisatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Cookies

Door het gebruik van de website johnbreiderhellum.com kan door John Breider Mechanisatie en/ of door derden informatie over jouw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan onze website.

Ontwerp, realisatie & beheer

Yiore internet & marketing
Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Tel: +31 (0)50 – 573 11 33
E-mail: info@yiore.nl

Vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot deze website kun je indienen bij: info@yiore.nl